Αποφάσεις

Αποφάσεις

Οκτώβριος 11, 2019

Αριθμός Απόφασης Α6933/2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ 1ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

Σεπτέμβριος 11, 2019

Η απόφαση ΣτΕ 600/2014 κρίνει το ζήτημα της άρσης απαλλοτρίωσης επί ακινήτου. Στο Σύνταγμά μας εισάγεται ως συνταγματική επιταγή για τη Διοίκηση η άρση κάθε κηρυχθείσας απαλλοτρίωσης μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των 18 μηνών.

Σεπτέμβριος 11, 2019

Καταναλωτής άξιος προστασίας θεωρείται και ο εγγυητής σε σύμβαση με την οποία χορηγείται πίστωση σε έμπορο από Τράπεζα για να καλύψει τις χρηματικές ανάγκες του εμπόρου

Αριθμός απόφασης 83/2013

Η Έφη Γ. Λακμέτα είναι δικηγόρος του δικηγορικού συλλόγου Λάρισας και προίσταται του Δικηγορικού γραφείου Έφη Γ. Λακμέτα, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο διευθύνει.

Επικοινωνία

Παπανασταστασίου 67-69, Λάρισα, 41222

2411 171770

2411 171770

6975 990954

efilakmeta@dikigoroslarisa.gr

www.dikigoroslarisa.gr