Χρηματιστηριακές Απάτες

Χρηματιστηριακές Απάτες

Χρηματιστηριακές Απάτες
Χρηματιστηριακές Απάτες

Σύμφωνα με το άρθρο 386 του Π.Κ. για να συντρέχει το αδίκημα της απάτης θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι κάποιος, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον άλλο σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων.

Χρηματιστηριακή απάτη ή απάτη τίτλων, επίσης γνωστή και ως επενδυτική απάτη:  Είναι μια δόλια πρακτική στα χρηματιστήρια ή σε αγορές εμπορευμάτων , που ωθεί τους επενδυτές σε αγορές ή πωλήσεις μετοχών, ως αποτέλεσμα αποφάσεων βάσει ψευδών πληροφοριών, που συχνά οδηγούν σε απώλειες, κατά παράβαση των νόμων περί κινητών αξιών.

Προσφορές σχετικά με επικίνδυνες επενδυτικές ευκαιρίες σε απλούς επενδυτές, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν επαρκώς τον κίνδυνο και δεν μπορούν να αντέξουν την απώλεια του κεφαλαίου τους.  Η απάτη τίτλων μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κλοπή από τους επενδυτές (υπεξαίρεση από χρηματιστές), τη χειραγώγηση του χρηματιστηρίου, ανακρίβειες στις οικονομικές εκθέσεις μιας εταιρείας δημόσιου ενδιαφέροντος κ.λπ. Ο όρος χρηματιστηριακή απάτη καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από διάφορες δράσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών, το frontrunning και άλλες παράνομες πράξεις.

Χρηματιστηριακή Απάτη, Μορφές :

  1. Εταιρική απάτη
  2. Χειραγώγηση τιμών
  3. Χρήση εσωτερικής εμπιστευτικής πληροφόρησης και front running
  4. Αρνητική πώληση (Short selling)
  5. Χρηματιστηριακή απάτη μέσω INTERNET
  6. Παραχρηματιστήριo

 

Η Έφη Γ. Λακμέτα είναι δικηγόρος του δικηγορικού συλλόγου Λάρισας και προίσταται του Δικηγορικού γραφείου Έφη Γ. Λακμέτα, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο διευθύνει.

Επικοινωνία

Παπανασταστασίου 67-69, Λάρισα, 41222

2411 171770

2411 171770

6975 990954

efilakmeta@dikigoroslarisa.gr

www.dikigoroslarisa.gr