Αλλοδαποί

Αλλοδαποί

Αλλοδαποί
Αλλοδαποί

Το δικηγορικό μας γραφείο σας βοηθάει να φτιάξετε τα χαρτιά σας και μέσα απο την μεγάλη εμπειρία και ενδελεχή μελέτη της υπόθεσης σας να εξασφαλίσετε τα μέγιστα για εσάς συμφέροντα.

Σκοπός μας είναι η διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τον πελάτη

Αφού γνωρίζουμε πως ειδικά τα γραφειοκρατικά προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι τεράστια και συνεχόμενα κάθε φορά που ανανεώνει ή ξεκινάει την άδεια του.

Όσον αφορά την διαδικασία για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής οι δικηγόροι μας πρώτα εξετάζουν την υπόθεση σας και αφού σας ενημερώσουμε για όλα τα δικαιώματα σας και συμφωνήσουμε τότε αναλαμβάνουμε μέχρι το τέλος όλες τις διαδικασίες για εσάς.

Ενδεικτικά οι κυριότερες άδειες είναι:

  • 'Αδεια διαμονής για εργασία και επαγγελματικούς λόγους
  • 'Αδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση
  • 'Αδεια διαμονής μακράς διάρκειας
  • 'Αδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους
  • 'Αδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους
  • 'Αδεια διαμονής για σπουδές
  • 'Αδεια διαμονής για στελέχη

Εάν θέλετε να φτιάξετε, ανανεώσετε τα χαρτιά σας στην Ελλάδα, ή έχετε την οποιαδήποτε απορία για το τι δικαιώματα έχετε είμαστε πάντα στην διάθεση σας να μελετήσουμε κατόπιν ραντεβού την υπόθεση σας στο γραφείο μας ή ακόμα και τηλεφωνικώς ώστε να σας στηρίξουμε.

Ο όρος "δίκαιο κατάστασης αλλοδαπών" περιλαμβάνει τους κανόνες που διέπουν την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη (σπουδές, εργασία κλπ) των αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια καθώς και την κτήση της ελληνικής υπηκοότητας. Στο ρυθμιστικό του πεδίο περιλαμβάνονται οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι πολιτικοί πρόσφυγες, οι ανιθαγενείς, και οι ομογενείς & παλιννοστούντες.

Το δίκαιο κατάστασης αλλοδαπών αποτελεί τμήμα του δημοσίου δικαίου με στοιχεία διεθνούς δικαίου, ενώ η νομική ύλη του είναι εξαιρετικά σύνθετη, καθώς βρίσκεται διάσπαρτη σε ποικίλα νομοθετήματα, προεδρικά διατάγματα, ερμηνευτικές εγκυκλίους, ενώ η ανυπαρξία κωδικοποίησης, οι αλλεπάλληλες νομοθετικές τροποποιήσεις και η διάσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης επιτείνουν τις δυσχέρειες ερμηνευτικής του προσπέλασης, ενόψει και της αναδιαμόρφωσης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου μετά τη δημοσίευση και του νέου Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, κυρίως στα ζητήματα του δικαίου αλλοδαπών που εμφανίζουν πρακτικό ενδιαφέρον, όπως είναι η κάθε μορφής εξαναγκασμένη απομάκρυνση αλλοδαπού (επιστροφή, διοικητική και δικαστική απέλαση, επανεισδοχή, έκδοση), η κράτηση προς εκτέλεση εξαναγκασμένης απομάκρυνσης ή στο πλαίσιο εξέτασης αίτησης ασύλου, η ανάκληση ή απόρριψη νόμιμου τίτλου διαμονής, αλλά και η δυνατότητα νομιμοποίησης για εξαιρετικούς-ανθρωπιστικούς λόγους.

Το γραφείο μας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο απέναντι στα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών καθώς έρχονται αντιμέτωποι με τη δαιδαλώδη σχετική νομοθεσία αλλά και την άκαμπτη γραφειοκρατική προσέγγιση των οικείων αρχών. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ζουν και εργάζονται στην πατρίδα μας, νόμιμα ή όχι, είναι σε κάθε περίπτωση φορείς συγκεκριμένων δικαιωμάτων που διασφαλίζονται από το Σύνταγμα και την σχετική νομοθεσία. Το γραφείο μας είναι εξοικειωμένο με τα χειρισμό υποθέσεων που αφορούν ιδίως τις διαδικασίες έκδοσης και ανανέωσης αδειών διαμονής, δικαστικών προσφυγών κατά αρνητικών διοικητικών πράξεων που αφορούν τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα, τη διοικητικής απέλαση αλλά και την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Έφη Γ. Λακμέτα είναι δικηγόρος του δικηγορικού συλλόγου Λάρισας και προίσταται του Δικηγορικού γραφείου Έφη Γ. Λακμέτα, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο διευθύνει.

Επικοινωνία

Παπανασταστασίου 67-69, Λάρισα, 41222

2411 171770

2411 171770

6975 990954

efilakmeta@dikigoroslarisa.gr

www.dikigoroslarisa.gr