Μεταφράσεις-Επικυρώσεις

Μεταφράσεις-Επικυρώσεις

Το δικηγορικό γραφείο της Έφης Λακμέτα αναλαμβάνει και διενεργεί με μοναδικό κύρος και ποιότητα τη μετάφραση καθώς και την επικύρωση νομικών εγγράφων του ποινικού, οικογενειακού ή εργατικού δικαίου καθώς και άλλων τομέων του δικαίου.


Η βασική αρχή του γραφείο σε σχέση με αυτό το θέμα είναι η ξεχωριστή εξέταση του κάθε εγγράφου προς μετάφραση ανάλογα με το είδος του και διεκεπραίωση στο χρόνο που απαιτείται.


Τα έγγραφα μπορεί να είναι

 

  • Πιστοποιητικά (πιστοποιητικά γεννήσεως, πιστοποιητικά γάμου/διαζυγίου, πράξη αλλαγής ονόματος)
  • Άλλα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις (πιστοποιητικό που βεβαιώνει τη σύνθεση της οικογένειας-ιατρικές βεβαιώσεις κλπ)
  • Καταστατικά-Κληρονομητήρια
  • Πληρεξούσια
  • Αποφάσεις Δικαστηρίων
  • Πιστοποιητικά Εκπαίδευσης
  • Συμφωνητικά-Συμβάσεις
  • Άλλα χρηματοοικονομικά έγγραφα (π.χ. βιβλία, εμπορικά-νομικά έγγραφα)


Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να εμπιστευτείτε το γραφείο της δικηγόρου Έφης Λακμέτα, όπως είναι η γραμματική ακρίβεια σε μεταφράσεις οποιουδήποτε βαθμού δυσκολίας, ο εμπιστευτικός τρόπος προσέγγισης των ζητημάτων σας, παροχή συμβουλών σχετικά με την αναγκαιότητα επικύρωσης ενός εγγράφου. Ακόμα η δικηγόρος ενημέρωνει τον ενδιαφερόμενο πότε είναι απαραίτητη η επικύρωση του εγγράφου με τη σφραγίδα της Χάγης έτσι ώστε στη συνέχεια να λάβει χώρα η επίσημη μετάφραση.

Η Έφη Γ. Λακμέτα είναι δικηγόρος του δικηγορικού συλλόγου Λάρισας και προίσταται του Δικηγορικού γραφείου Έφη Γ. Λακμέτα, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο διευθύνει.

Επικοινωνία

Παπανασταστασίου 67-69, Λάρισα, 41222

2411 171770

2411 171770

6975 990954

efilakmeta@dikigoroslarisa.gr

www.dikigoroslarisa.gr