ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΛΕΣΕ ΝΑ ΛΑΒΩ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΛΕΣΕ ΝΑ ΛΑΒΩ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

Η απόλυση για να είναι έγκυρη απαιτείται να είναι έγγραφη, ενώ παράλληλα ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει την αποζημίωση απόλυσης. Εδώ έχουμε ουσιαστικά δύο απολύσεις. Μία άκυρη και μία έγκυρη. Η άκυρη καταγγελία δεν επιφέρει καμία μεταβολή στη σύμβαση εργασίας. Συνεπώς, μέχρι την δεύτερη καταγγελία, η οποία φαίνεται να είναι έγκυρη, ο εργοδότης δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής μισθού. Σε κάθε περίπτωση, η σύμβαση εργασίας μπορεί να καταγγελθεί μόνο μία φορά. Άρα, αν συντρέξει έγκυρη καταγγελία, τουλάχιστον ως προς τα τυπικά στοιχεία, παρέλκει η εξέταση τυχόν άλλων καταγγελιών. Να σημειωθεί εν προκειμένω, ότι η προθεσμία διεκδίκησης τυχόν μισθολογικών αξιώσεων του εργαζομένου ή αξιώσεων από την καταγγελία της συμβάσεως ξεκινά από το χρονικό σημείο που έλαβε χώρα η έγκυρη καταγγελία.

Η Έφη Γ. Λακμέτα είναι δικηγόρος του δικηγορικού συλλόγου Λάρισας και προίσταται του Δικηγορικού γραφείου Έφη Γ. Λακμέτα, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο διευθύνει.

Επικοινωνία

Παπανασταστασίου 67-69, Λάρισα, 41222

2411 171770

2411 171770

6975 990954

efilakmeta@dikigoroslarisa.gr

www.dikigoroslarisa.gr