ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ

ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ

Όταν η σύμβαση εργασίας λήγει με καταγγελίακαι όχι με οικειοθελή αποχώρηση εξαιτίας σεξουαλικής παρενόχλησης, η καταγγελία είναι άκυρη. Σε αυτή την περίπτωση ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει αποδοχές υπερημερίας.

Η Έφη Γ. Λακμέτα είναι δικηγόρος του δικηγορικού συλλόγου Λάρισας και προίσταται του Δικηγορικού γραφείου Έφη Γ. Λακμέτα, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο διευθύνει.

Επικοινωνία

Παπανασταστασίου 67-69, Λάρισα, 41222

2411 171770

2411 171770

6975 990954

efilakmeta@dikigoroslarisa.gr

www.dikigoroslarisa.gr