ΑΡΝΗΘΗΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ;

ΑΡΝΗΘΗΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ;

Ο εργοδότης δε δύναται να τροποποιεί το χρόνο εργασίας και τη μορφή της συμβάσεως από πλήρους σε μερικής απασχόλησης, χωρίς να συντρέχει αντικειμενικός λόγος που να δικαιολογεί μια τέτοια τροποποίηση. Επομένως, καταρχήν, απαγορεύεται ο εργοδότης να καταγγέλλει τη σύμβαση εργασίας εργαζόμενου, που αρνείται να τροποποιηθεί η σύμβασή του. Ωστόσο δεν απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας επί της άρνησης αποδοχής της τροποποίησης από τον εργαζόμενο, όταν αιτία της πρότασης του εργοδότη για μεταβολή του χρόνου εργασίας αποτελούν λόγοι που προϋπάρχουν της άρνησης του εργαζομένου, όπως π.χ. οικονομικοτεχνικοί λόγοι και με την μεταβολή των όρων εργασίας πρόκειται να αποτραπούν απολύσεις.

Η Έφη Γ. Λακμέτα είναι δικηγόρος του δικηγορικού συλλόγου Λάρισας και προίσταται του Δικηγορικού γραφείου Έφη Γ. Λακμέτα, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο διευθύνει.

Επικοινωνία

Παπανασταστασίου 67-69, Λάρισα, 41222

2411 171770

2411 171770

6975 990954

efilakmeta@dikigoroslarisa.gr

www.dikigoroslarisa.gr