Εταιρικό Δίκαιο

Εταιρικό Δίκαιο

Εταιρικό Δίκαιο
Εταιρικό Δίκαιο

Το “εταιρικό δίκαιο” είναι ένας υπο-κλάδος του εμπορικού δικαίου που λόγω της ολοένα αυξανόμενης πολυπλοκότητας των κανόνων που διέπουν το δίκαιο των εταιρειών, μπορεί να διακριθεί και ως αυτόνομος κλάδος δικαίου.

Το εταιρικό δίκαιο περιλαμβάνει κανόνες που σχετίζονται :

 • με την τυπική διαδικασία ίδρυσης εταιρειών
 • με τις εσωτερικές σχέσεις των εταίρων μιας εταιρείας
 • με τα δικαιώματα των μειοψηφούντων εταίρων και τα προνόμια των πλειοψηφούντων
 • με τις τυπικές διαδικασίες που διασφαλίζουν την διαφάνεια και προστατεύουν τα δικαιώματα των τρίτων συναλλασσομένων
 • με την ευθύνη των διοικούντων έναντι των εταίρων
 • με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες μετασχηματισμού εταιρειών
  κ.α.

Ο ρόλος του δικηγόρου είναι σημαντικός ήδη πολύ πριν από την ίδρυση της εταιρείας διότι όλοι οι ανωτέρω κανόνες, σε συνδυασμό με τους εκάστοτε κανόνες φορολόγησης των διαφόρων εταιρικών τύπων, είναι καθοριστικοί για την επιλογή από τον επιχειρηματία του κατάλληλου εταιρικού τύπου για την επιχειρηματική του δραστηριότητα.


Η σύσταση εταιρείας χωρίς ανάμειξη δικηγόρου, που αποφεύγεται συχνά είτε για λόγους … οικονομίας είτε από ανεύθυνη πρωτοβουλία λογιστών και λογιστικών γραφείων, συχνά οδηγεί σε λάθη που όταν εντοπίζονται μετά από χρόνια, κοστίζουν σε χρόνο και σε χρήμα. Αυτό το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο σε περιπτώσεις σύστασης προσωπικών εταιρειών ( π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.) που από το νόμο δεν απαιτείται η παράσταση δικηγόρου για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού ίδρυσης. Όμως ιδιαίτερα οι προσωπικές εταιρείες είναι αυτές που απαιτούν μεγάλη προσοχή και επίβλεψη από δικηγόρο, διότι σε αυτές οι ευθύνες των εταίρων μπορεί να ξεπερνούν τα όρια του νομικού προσώπου, και είναι και οι δυσκολότερες στην διαχείριση, σε περίπτωση διαφωνιών.


Εξίσου σοβαρά με την ίδρυση της εταιρείας πρέπει να αντιμετωπίζεται και η λειτουργία αυτής. Το εταιρικό δίκαιο, επειδή σε πολλές εκφάνσεις του στοχεύει στην προστασία των τρίτων συναλλασσομένων και της μειοψηφίας των εταίρων περιλαμβάνει πολλές τυπικές διαδικασίες που αν δεν τηρηθούν σύμφωνα με το νόμο, μπορεί να συνεπάγονται ακυρότητες ή να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα, ακόμα και μετά από χρόνια .


Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει συμβουλευτική αλλά και δικαστική υποστήριξη υποθέσεων εταιρικού δικαίου στα δικαστήρια όλων των βαθμών.

Πιο συγκεκριμένα:

 

 • Ίδρυση εταιρειών
 • Διοίκηση εταιρειών και λειτουργία διοικητικών οργάνων
 • Συνέλευση εταίρων
 • Αποφάσεις και πρακτικά διοικητικών οργάνων και γενικής συνέλευσης
 • Προσβολή και ακύρωση αποφάσεων διοίκησης ή συνέλευσης εταίρων
 • Προστασία δικαιωμάτων εταίρου/εταίρων
 • Προστασία από παράνομες ενέργειες διοίκησης
 • Αποζημίωση κατά μελών διοίκησης
 • Προβλήματα διοίκησης (δικαστικός διορισμός διοίκησης)
 • Κλείσιμο εταιρείας (λύση και εκκαθάριση)

Για περισσότερα ζητήματα σχετικά με την προτασία των εταίρων μπορεί κανείς να αναζητήσει δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα μας (π.χ. για την έξοδο-αποκλεισμό εταίρου ή για τηνευθύνη των διοικούντων ή για την ακυρότητα αποφάσεων της εταιρείας ή για την διαφωνία εταίρων κλπ.) ή ακόμα και να επικοινωνήσει μαζί μας για διευκρινίσεις.

Η Έφη Γ. Λακμέτα είναι δικηγόρος του δικηγορικού συλλόγου Λάρισας και προίσταται του Δικηγορικού γραφείου Έφη Γ. Λακμέτα, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο διευθύνει.

Επικοινωνία

Παπανασταστασίου 67-69, Λάρισα, 41222

2411 171770

2411 171770

6975 990954

efilakmeta@dikigoroslarisa.gr

www.dikigoroslarisa.gr