Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο

Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο

Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο
Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο

Η σύνταξή σας προσωπική μας υπόθεση.

Στο κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο εμπίπτουν οι διαφορές που γεννώνται ανάμεσα στους διοικουμένους και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, όπως επίσης και οι έννομες σχέσεις νοσοκομειακής και «εξωνοσοκομειακής» περιθάλψεως. Οι διατάξεις που διέπουν το συγκεκριμένο τμήμα δικαίου συνεχώς μεταβάλλονται, ενώ ιδιαίτερη σημασία εκ των προσφάτων νομοθετημάτων έχει ο ν. 3863/2010 για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και ο ν. 4024/2011 για την εργασιακή εφεδρεία. Το Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο περιλαμβάνει κανόνες που σχετίζονται με την λειτουργία των ασφαλιστικών οργανισμών, τον τρόπο απονομής συντάξεων και την καταβολή των κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών. Η οργάνωση, η διοίκηση και η λειτουργία των κλάδων ασφάλισης καλύπτονται από το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφαλίσεως.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Η νομική καθοδήγησή , ως προς την προοπτική συνταξιοδότησής από ένα ή περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.
  • Η διεκπεραίωση, εποπτεία και επίσπευση της συνταξιοδοτικής διαδικασίας.
  • Η άσκηση ενστάσεων και κάθε προβλεπόμενου ενδίκου μέσου για την επίλυση οποιασδήποτε κοινωνικοασφαλιστικής διαφοράς.
  • Η εμπεριστατωμένη ενημέρωση και νομική συμβουλευτική ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής στο στάδιο της προσυνταξιοδότησης για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων (δημοσίων υπαλλήλων, μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών, ναυτικών κλπ) και για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΔΗΜΟΣΙΟ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ, ΝΑΤ, ΟΓΑ κλπ).
  • Η διεκπεραίωση, παρακολούθηση και επίσπευση της συνταξιοδοτικής υπόθεσης.
  • Η άσκηση ενστάσεων, προσφυγών και κάθε είδους ενδίκων μέσων ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών και Διοικητικών Δικαστηρίων για την επίλυση οποιασδήποτε κοινωνικοασφαλιστικής διαφοράς.

 

Η Έφη Γ. Λακμέτα είναι δικηγόρος του δικηγορικού συλλόγου Λάρισας και προίσταται του Δικηγορικού γραφείου Έφη Γ. Λακμέτα, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο διευθύνει.

Επικοινωνία

Παπανασταστασίου 67-69, Λάρισα, 41222

2411 171770

2411 171770

6975 990954

efilakmeta@dikigoroslarisa.gr

www.dikigoroslarisa.gr