ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

Το ζήτημα της αναδρομικής διεκδίκησης των μνημονιακών περικοπών για τους συνταξιούχους του νυν ΕΦΚΑ έχει “πυροδοτήσει” δικαίως- εξελίξεις και έχει διεγείρει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, αλλά ταυτοχρόνως δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά, αναφορικά με το εάν τελικώς ο κρατικός μηχανισμός δύναται τελικώς να αντεπεξέλθει στην ικανοποίηση όλων των δικαιούχων, υπό τον φόβο του ολοκληρωτικού δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Η γνωστή μνημονιακή αντιπαλότητα ανάμεσα στη νομιμότητα και το δημοσιονομικό συμφέρον επανέρχεται στο προσκήνιο…


Με δεδομένο ότι η αντισυνταγματικότητα των περικοπών έχει κριθεί αμετακλήτως ως προς την κοινότητα των συνταξιούχων, θα πρέπει αναγκαστικώς να προβούμε σε απαραίτητες διακρίσεις περιπτώσεων και υποπεριπτώσεων, προς αποφυγή παρερμηνειών/παρεξηγήσεων:

 

  1. όσοι προσέφυγαν έως και την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ του Ιουνίου του 2015, έχουν θεμελιωμένη αξίωση να λάβουν εντόκως το σύνολο των αναδρομικών που έχουν συμπεριλάβει αναλυτικώς στο δικόγραφο της αγωγής τους.
  2. όσοι προσέφυγαν μετά  την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ του Ιουνίου του 2015 έως και σήμερα, έχουν αξίωση να λάβουν εντόκως αναδρομικά μόνο από τον Ιούλιο του 2015 και μετά, συνεκτιμωμένης πάντα της παραγραφής που ισχύει για κάθε ασφαλιστικό φορέα ξεχωριστά (π.χ για το Δημόσιο ισχύει η διετής παραγραφή, εν αντιθέσει με άλλους φορείς, όπου ισχύει η 5ετής παραγραφή). Διακοπή της παραγραφής για ένα εξάμηνο επήλθε ως προς κάθε συνταξιούχο, σε περίπτωση που κατατέθηκε/πρωτοκολλήθηκε από τον ίδιο σχετική αίτηση (ηλεκτρονική ή χειρόγραφη) στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΦΚΑ.

  3. για εκείνους που δεν προσέφυγαν έως και σήμερα δικαστικώς, αλλά είχαν καταθέσει σχετική αίτηση στον ΕΦΚΑ (ηλεκτρονική ή χειρόγραφη), θα έπρεπε μέχρι το πέρας του εξαμήνου να προβούν σε δικαστική ενέργεια, άλλως η διακοπείσα παραγραφή έχει ήδη εκκινήσει (απώλεια αξιώσεων)!


Σημειωτέον ότι, ως προς όλες τις ανωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων που παρατέθηκαν, ζωηρότατο θα πρέπει να το ενδιαφέρον τους, ως προς τη νέα απόφαση που θα εκδώσει το ΣτΕ για τη συνταγματικότητα ή την αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων του Ν. 4387/2016.


Αν κριθεί συνταγματικός ο νόμος στον επανυπολογισμό των συντάξεων, τότε τα αναδρομικά είναι πράγματι «κλειδωμένα» για ένα 10μηνο (για το διάστημα Ιουλίου 2015 – Απριλίου 2016), αλλά δεν θα μπορούν να διεκδικηθούν μετά τον Μάιο του 2016, παρά μόνο για όσους έχουν ήδη προσφύγει στα δικαστήρια. Σημειωτέον ότι, εάν περιοριστούμε μόνο στα αναδρομικά του επίμαχου δεκάμηνου, 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα λάβουν αναδρομικά ποσά, τα οποία θα κυμαίνονται περίπου από 650 έως 7.000 ευρώ και θα καλύπτουν την περικοπή του 2012 σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και την κατάργηση της 13ης σύνταξης (800 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση).


Αν ο νόμος βγει αντισυνταγματικός, τότε προκύπτει ζήτημα αυτοδίκαιων επιστροφών στους συνταξιούχους και μετά το 2016 χωρίς δικαστικές προσφυγές, ενώ το κρίσιμο ερώτημα που αμέσως ευλόγως εγείρεται είναι εάν υφίστανται ή θα “οικοδομηθούν” οι απαιτούμενες δημοσιονομικές αντοχές, ώστε το κράτος να αντεπεξέλθει προς τήρηση της νομιμότητας και της υποχρέωσης συμμόρφωσης στις δικαστικές αποφάσεις. Τονίζεται ότι στην κρίση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έχουν βρεθεί ο επανυπολογισµός των παλαιών συντάξεων, κύριων και επικουρικών, η ενοποίηση όλων των Ταµείων σε έναν ασφαλιστικό οργανισµό, οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελµατιών, το ύψος και ο υπολογισµός των νέων συντάξεων κ.ά.


Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, αναδρομικά 4.000 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο οφείλει η κυβέρνηση μόνο από τα δώρα στις κύριες συντάξεις (800 ευρώ x 5 έτη, 2015-2019), σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 2287-2290/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας.


Έτσι οι συνταξιούχοι οφείλουν να λάβουν:

 

  1. Αναδρομικά για τα έτη 2013-2019 ύψους 5.600 ευρώ (800 ευρώ (400 ευρώ δώρο Χριστουγέννων συν 200 ευρώ δώρο Πάσχα συν 200 ευρώ επίδομα αδείας) x 7 έτη) σε όσους συνταξιούχους, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 2287-2290/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ είχαν ασκήσει σχετική αγωγή μέχρι τις 10/6/2015, ημερομηνία δημοσίευσης των αποφάσεων.
  2. Τα αναδρομικά για τα έτη 2015-2019 ύψους 4.000 ευρώ (800 ευρώ (400 ευρώ δώρο Χριστουγέννων συν 200 ευρώ δώρο Πάσχα συν 200 ευρώ επίδομα αδείας)  x 5 έτη) σε όσους συνταξιούχους, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 2287-2290/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, δεν είχαν ασκήσει σχετική αγωγή μέχρι τις 10/6/2015, ημερομηνία δημοσίευσης των αποφάσεων.

 

Η Έφη Γ. Λακμέτα είναι δικηγόρος του δικηγορικού συλλόγου Λάρισας και προίσταται του Δικηγορικού γραφείου Έφη Γ. Λακμέτα, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο διευθύνει.

Επικοινωνία

Παπανασταστασίου 67-69, Λάρισα, 41222

2411 171770

2411 171770

6975 990954

efilakmeta@dikigoroslarisa.gr

www.dikigoroslarisa.gr