Γονική μέριμνα-Επιμέλεια-Συνεπιμέλεια

Γονική μέριμνα-Επιμέλεια-Συνεπιμέλεια

Η γονική μέριμνα είναι σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα καθήκον και δικαίωμα των γονέων, οι όποιοι την ασκούν από κοινού. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.


Όταν όμως η έγγαμη συμβίωση διακόπτεται είτε με την έκδοση διαζυγίου είτε πολύ πιο πριν όπως συμβαίνει συχνά, τότε η επιμέλεια δηλαδή το τμήμα αυτό της γονικής μέριμνας που αφορά τα ουσιώδη θέματα της καθημερινότητας ενός παιδιού πρέπει να ανατεθεί στον γονέα με τον οποίο το παιδί διαμένει στο ίδιο σπίτι ώστε να μπορεί αυτός να του παρέχει την απαραίτητη καθημερινή φροντίδα. Η επιμέλεια δηλαδή είναι ένα τμήμα της γονικής μέριμνας που αφορά την ανάθεση της καθημερινής φροντίδας του τέκνου σε έναν από τους δύο γονείς με τον οποίο το τέκνο διαμένει στο ίδιο σπίτι.


Τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν το παιδί αποφασίζονται και από τους δύο γονείς που διατηρούν από κοινού την γονική μέριμνα.


Στην Ελλάδα η επιμέλεια ανατίθεται σχεδόν πάντα από τα Δικαστήρια στην μητέρα ιδίως όταν τα παιδιά είναι μικρής ηλικίας. Οι δικαστικές αποφάσεις που αναθέτουν την επιμέλεια στον πατέρα είναι πολύ λίγες και συνήθως αυτό γίνεται όταν η μητέρα αντιμετωπίζει προβλήματα ή τα παιδιά είναι αρκετά μεγάλα και σθεναρά επιθυμούν να μείνουν με τον πατέρα τους.


Ο λόγος είναι ότι τα παιδιά συνήθως είναι πιο δεμένα με την μητέρα τους, η οποία αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην φροντίδα τους και στην εν γένει επιμέλειά τους.


Εμείς ως δικηγόροι μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε για την ρύθμιση της επιμέλειας του παιδιού ώστε ορισμένα σοβαρά ζητήματα παρότι αφορούν την επιμέλεια που μπορεί να την έχει ο ένας μόνο γονέας, να απαιτούν την έγκριση και του άλλου γονέα πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Τέτοια ζητήματα μπορεί να είναι η επιλογή του σχολείου του παιδιού, θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, θέματα διαπαιδαγώγησης, το αν ο γονέας που έχει την επιμέλεια μπορεί να μετακομίσει σε άλλη πόλη κλπ.


Πάντως, πέραν της ανάθεσης της επιμέλειας σε έναν από τους δύο γονείς που είναι το σύνηθες, ο νόμος δεν αποκλείει την συνεπιμέλεια δηλαδή την ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου και στους δύο γονείς. Αυτή η ρύθμιση συνήθως συνοδεύεται από την εναλλασσόμενη διαμονή του παιδιού με τους δύο γονείς.


Σε ορισμένες χώρες η συνεπιμέλεια είναι υποχρεωτική από το νόμο και συνεχώς διευρύνονται οι χώρες που την καθιστούν υποχρεωτική.


Η συνεπιμέλεια προφανώς ικανοποιεί περισσότερο τον πατέρα που συνήθως είναι ο <<χαμένος>> στις υποθέσεις της επιμέλειας εφόσον το Δικαστήριο αποφασίζει την διαμονή του τέκνου με την μητέρα και δίνει στον πατέρα ένα δικαίωμα επικοινωνίας που για τους περισσότερους πατεράδες δεν είναι αρκετό και πολλές φορές οδηγεί στην αποξένωση του πατέρα από το παιδί.


Ήδη στην Ελλάδα έχουν εκδοθεί ορισμένες αποφάσεις που αποφασίζουν την συνεπιμέλεια του τέκνου αλλά συνήθως υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι που το Δικαστήριο ξέφυγε από τη συνηθισμένη πρακτική.


Υποστηρίζεται βέβαια ότι η συνεχής αλλαγή του τόπου διαμονής του παιδιού και το να μένει ένα μήνα με τον έναν γονέα και έναν μήνα με τον άλλο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο παιδί που έχει ανάγκη ένα σταθερό περιβάλλον και μία σταθερή ρουτίνα στην ζωή του. Από την άλλη μεριά όπως παραγνωρίζεται ότι με τη συνεπιμέλεια το παιδί μεγαλώνει χωρίς να στερείται τον ένα από τους δύο γονείς και επιτρέπει την ανάπτυξη δυνατών οικογενειακών δεσμών.


Θεωρητικά η συνεπιμέλεια είναι το ιδανικό μοντέλο όταν και οι δύο γονείς συμφωνούν σε αυτό και συνεργαστούν ώστε να δημιουργήσουν τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και ανατροφής του τέκνου.


Στις περιπτώσεις όμως που οι γονείς δεν συνεργάζονται ή ο ένας από τους δύο δεν το επιθυμεί που στην πράξη είναι και οι περισσότερες, η συνεπιμέλεια μπορεί να μην έχει καλά αποτελέσματα και να δυσκολέψει την ζωή τόσο του παιδιού όσο και των γονέων.


Το σίγουρο είναι ότι οι αποφάσεις που τα Δικαστήρια θα αποφασίζουν την συνεπιμέλεια συνεχώς θα αυξάνονται και στην Ελλάδα.


Ως δικηγόροι διαζυγίων στη Λάρισα μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε για όλα τα θέματα επιμέλειας του τέκνου, για το τι πρέπει να πράξετε ώστε να αναλάβετε εσείς την επιμέλεια του και πως να αποκρούσετε μία αντίθετη αίτηση με την οποία ο άλλος γονέας διεκδικεί την επιμέλεια.

Η Έφη Γ. Λακμέτα είναι δικηγόρος του δικηγορικού συλλόγου Λάρισας και προίσταται του Δικηγορικού γραφείου Έφη Γ. Λακμέτα, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο διευθύνει.

Επικοινωνία

Παπανασταστασίου 67-69, Λάρισα, 41222

2411 171770

2411 171770

6975 990954

efilakmeta@dikigoroslarisa.gr

www.dikigoroslarisa.gr